I Hornshøj-Smedevad borgerforeningen går vi meget ind for begrebet nabohjælp.

Hornshøj-smedevad har heldigvis indtil nu være forholdsvis forskånet for kriminalitet, men som bekendt er det altid bedre at forebygge end at helbrede et problem. Derfor håber vi du vil tage dig tid til at sætte dig ind i hvad nabohjælp er og meget gerne tage en snak med dine nærmeste naboer omkring hvordan i kan gribe det an hos jer.

Hvad er nabohjælp?

Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en hjælp både i dagligdagen og i ferien. Nabohjælp handler om at være opmærksom på hinandens boliger og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i nabolaget. Sørg for at naboen kender ”din dagligdag”. Kontakt og vær hjælpsom overfor fremmede. På den måde signalerer I, at her tager man vare på hinanden. Indbrud og hærværk kan undgås, hvis man i fællesskab aftaler at være opmærksomme på, hvad der sker i nabolaget. Nabohjælp handler om at hjælpe hinanden, holde øje med hinandens boliger, og dermed forebygge tyverier og meningsløst hærværk.

Husk altid at give din nabo besked, når du er bortrejst. Giv også et telefonnummer eller en adresse. Så kan naboen altid få fat i dig -hvis der skulle ske noget.

Foruden at nedbringe indbrud, hærværk og anden kriminalitet med mellem 16 og 26 % viser forskning også, at i de samfund hvor der findes nabohjælp er sammenholdet mellem beboerne væsentligt bedre, end de steder hvor man intet gør.

Sådan kan naboer hjælpe hinanden

Når din nabo er bortrejst, må huset ikke se tomt ud. Du kan f.eks.:

  •  tømme postkassen/sørge for, at der ikke stikker post ud af brevsprækken
  • fylde affald i affaldsposen
  • slå græsplænen/skovle sne
  •  parkere bilen foran huset eller i carporten
  • hænge vasketøj på tørresnoren.

Og du kan selvfølgelig bede naboen om at gøre det samme, når du er bortrejst. Et godt naboskab forebygger kriminalitet i vores område og skaber tryghed.

Hvad gør jeg, hvis skaden sker

Tag aldrig selv affære. Kontakt altid politiet, hvis noget mistænkeligt finder sted, eller et tyveri bliver opdaget. Nabohjælp skal være en sikker hjælp til dig, din nabo og politiet.

Sådan aftaler I nabohjælp

Nabohjælp er en god hjælp for alle. Snak med dine naboer om en ordning. Brug denne opfordring fra bestyrelsen som en anledning til at få snakken med naboen.