I Hornshøj er vi en lille flok, som går en tur tirsdag i ulige uger. Vi er en underafdeling af
Hornshøj–Smedevad Borgerforening.
Vores vandreture er på ca. 1 times varighed, og alle kan være med. Det er ikke nødvendigt at melde til eller fra. Man møder bare op, hvis man har lyst til at deltage.

Mødestedet er på hjørnet af Baunevej og Kongehøjen tirsdage kl. 09.30

Derudover arrangerer vi mindre udflugter forår og efterår, så vi også ser andre smukke steder.I år har vi f.eks. været på tur til Gindeskov Krat, hvor lyngen blomstrede og vandløb snoede sig.Efteråret er nu kommet efter en fantastisk god sommer, og vi siger tak til de deltagende for altidgodt humør på vores ture.

Ingrid 97429481

Britta 29724129